Monday, December 20, 2010

the December issue of GO Magazine

קימי הזאת משו משו... היה ממש כיף לעצב את השער הזה. כשתמונה חזקה אז לא צריך יותר מדי מסביב.


1 comment:

Ronnie said...

היא מתוקה! אבל לא קצת נמאס מהפלאש ?
?in your face
נכון שיש לפחות 2 צלמים בעולם שמרווחים המון מהטריק הזה. אבל לדעתי המגזין היה מוכר אפילו יותר אם השער היה טיפה יותר יצירתי.