Friday, March 19, 2010

Castro and I strike again...

הנה הם סוף סוף - האיורים הנוספים שעשיתי לחברת קסטרו בחנויות. איזה כיף היה לגלות אותם על הקולב ככה. בעודי מוציאה את המצלמה לתעד את הרגע המרגש הזה- אחד המוכרים קפץ עליי בטענה ש"אסור לצלם כאן".... אז הרגעתי אותו שאני לא פה בשביל לגנוב רעיון לאיור שאני בעצמי עשיתי. :)

Thursday, March 18, 2010

Sunday, March 7, 2010

Thursday, March 4, 2010

Tuesday, March 2, 2010