Friday, March 19, 2010

Castro and I strike again...

הנה הם סוף סוף - האיורים הנוספים שעשיתי לחברת קסטרו בחנויות. איזה כיף היה לגלות אותם על הקולב ככה. בעודי מוציאה את המצלמה לתעד את הרגע המרגש הזה- אחד המוכרים קפץ עליי בטענה ש"אסור לצלם כאן".... אז הרגעתי אותו שאני לא פה בשביל לגנוב רעיון לאיור שאני בעצמי עשיתי. :)

1 comment:

Photo.Fashion.Passion said...

סיקרנת אותי מאוד עם התמונות האלה ואני מקווה שההמשך יבוא שלהן, יקרה כשאגיע לסניף של קסטרו הקרוב לביתי ואראה את הכשרון שלך במו עיניי.
שרונה